Afbraak en verwijderen van asbestcement

Asbest is een kankerverwekkend product dat nog in veel oude gebouwen aanwezig is. Het verwijderen van dak- en gevelmaterialen die asbestcement bevatten, moet dan ook met kennis van zaken en met de nodige voorzichtigheid gebeuren. WRC heeft de knowhow en certificatie om asbestcement houdende dak- en gevelmaterialen te verwijderen. Bij afbraakwerken weten wij op een wettelijke wijze raad met het verwijderen van dit gevaarlijke materiaal.

Veilig en grondig asbestcement verwijderen

Als wij bij onze werken in aanraking komen met asbestcement houdende dak- en gevelmaterialen zorgen wij voor een veilige en grondige verwijdering. Daarvoor volgen onze vakmensen een jaarlijkse opleiding en volgen wij de Vlaamse normering. Verantwoord omgaan met het gevaarlijke asbestcement houdende dak- en gevelmaterialen met traceerbare afvalstromen is daarbij niet alleen heel belangrijk maar ook wettelijk verplicht.

Ook dit maakt van WRC een totaaloplosser die voor u alle oplossingen onder één dak heeft.


“Onze mensen worden jaarlijkse bijgeschoold om verantwoord en veilig met asbestcement om te gaan.”